دیابت بارداری و راه های درمان و علائم این نوع دیابت در زنان باردار

دیابت بارداری و راه های درمان و علائم این نوع دیابت در زنان باردار

مقدمه: دیابت بارداری نوعی از دیابت است که در دوران بارداری در زنانی که هنوز دیابت ندارند ایجاد می شود. هر سال ، 2 تا 10 درصد از حاملگی...

ادامه مطلب